Autor: admin

Bytový vodomer ENBRA ER-AM

Bytový vodomer ER-AM je suchobežný jednovtokový vodomer vyznačujúci sa mimoriadne vydarenou konštrukciou s použitím mnohých technických vylepšení. To spolu s precíznou výrobou zabezpečuje mimoriadnu presnosť meradla nielen pri ustálenom prietoku vody, ale tiež pri rýchlom nábehu a dobehu prietoku, čo je obzvlášť dôležité pri používaní pákových batérií. Základná charakteristika a vlastnosti: mimoriadne presný (Rmax =…

Koeficienty nepriaznivej polohy v zateplených bytových domoch.

Často sa stretávam s otázkou, či po celkovom zateplení bytového domu majú byť v rozpočítaní nákladov za dodané teplo na vykurovanie naďalej používané koeficienty nepriaznivej polohy. Podľa logiky vyúčtovania, rozpočítavame celkový náklad na dodané teplo na vykurovanie. Zdôrazňujem, že náklad rozpočítame, teda rozdelíme na jednotlivých odberateľov v bytovom dome. Pri rozdeľovaní nákladu v nezateplených bytových…

Rozpočítanie množstva tepla v teplej úžitkovej vode v atypických bytových domoch.

Pri rozpočítaní sme sa stretli s „atypickým“ bytovým domom, pre ktorý bude potrebné vykonať rozpočítanie nákladov na dodané teplo na ohrev teplej vody. V čom je dom atypický: je to klasický bytový dom stavebnej sústavy T08B, ale po celkovej rekonštrukcii. Dom nie je pripojený na centrálny zdroj vykurovania (CZT), má vlastnú plynovú kotolňu. V kotolni sa vyrába teplo, ktoré je distribuované do jednotlivých bytov bytového domu 2-rúrkovým rozvodom. V jednotlivých bytoch sú bytové odovzdávacie stanice s prípravou TÚV. Množstvo dodaného tepla pre byt, je meraný na vstupe pred bytovou odovzdávacou stanicou. Množstvo spotrebovanej vody je merané pred bytom. Vodomer meria celkovú spotrebu vody, teda aj na prípravu TÚV.

V čom je problém:…

PRVN E-ITN30.2

Prístroj E-ITN 30.2 je určený pre rozdeľovanie vykurovacích nákladov v miestnostiach s vykurovacími telesami. Doporučenou oblasťou inštalácie sú budovy s dvojtrubkovou vykurovacou sústavou a budovy s jednotrubkovou horizontálnou alebo vertikálnou vykurovacou sústavou s najnižšou strednou projektovanou teplotou teplonosnej látky > 35 °C a najvyššou strednou projektovanou teplotou teplonosnej látky < 90 °C.

Prístroj E-ITN 30.2 je vybavený rádiovým modulom, ktorý slúži na diaľkový elektronický odpočet nameraných údajov pomocou odpočtovej jednotky PDA RFU30. Získané údaje sa prenášajú do PC a následne do rozúčtovacieho programu. Prístroj E-ITN 30.2 je vybavený displejom aj IR rozhraním.

Prednosti :

PRVN Caloric 5

Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov zn. QUNDIS – CALORIC 5, je v poradí už štvrtou generáciou v rade PRVN. Vyznačuje sa použitím najmodernejších mikroelektronických súčiastok, rozšírením komunikačných možností a predovšetkým technologickou jednoduchosťou. Indikátor vykurovacích nákladov CALORIC 5 P3 je úplne kompatibilný a nahrádza predchádzajúci veľmi spoľahlivý typ PRVN zn. SIEMENS WHE30Z.

Princíp merania:

Ako fungujú PRVN

Prístroje registrujú množstvo odovzdaného tepla z vykurovacích telies. Pevným spojením prístroja a vykurovacieho telesa je zabezpečené presné meranie teplotných pomerov na vykurovacom telese. Ak sú známe parametre vykurovacieho telesa, je možné stanoviť jeho výkon a následne spotrebu tepla, ktorá bola prostredníctvom radiátora odobratá. Skladajú sa z uchytávacieho dielu a prístroja s LCD-displejom. Rádiové rozdeľovače vykurovacích…

Čo je vlastne to „PRVN“ ?

Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (ďalej len „PRVN“) je prístroj, ktorý slúži na výpočet nákladu za dodané teplo na vykurovanie pre jednotlivé byty bytového domu. Prístroje sú inštalované na vykurovacích telesách, registrujú odber tepla pomocou bezrozmerných pomerových jednotiek – dielikov. Tieto jednotky predstavujú podiel na celkovej spotrebe v objekte.